Saturday, 16 December 2017

ZÁPISKY Z OSTROVA | #15 Levně v Santa Cruz

Krásné sobotní ráno všem! Možná bych měla spíš popřát dobrou chuť k obědu, ale já to dneska vidím na oběd o něco později, navíc tady máme ten posun času, takže tomu budeme ještě říkat "pozdní ráno". Dnešní článek bude o výletu do Santa Cruz pro všechny chudé studenty, kteří toho ale chtějí vidět co nejvíce. Ironií je, že jsem ten den utratila snad nejvíc peněz za celý můj pobyt tady, ale bylo to tím, že jsem nakupovala vánoční dárky, takže pokud tento výlet nepodniknete před Vánoci stejně jako my, tak jsou vaše peněženky v bezpečí. Jako doprovod jsem tentokrát měla moji kamarádku Lucku, kterou určitě znáte z fotek, protože článek s jejími fotkami se stále drží mezi nejčtenějšími. 


Beautiful Saturday morning everyone! Maybe I'd rather say a "enjoy your meal", but I guess I will eat a little later today, plus the time shift here, so we'll call it "late in the morning." Today's article will be about a trip to Santa Cruz for all poor students who want to see as much as possible. The irony is that I spent the most money for my entire stay here that day, but it was by buying Christmas presents, so if you do not take this trip before Christmas, just like us, your wallet is safe. As an escort, this time I had my friend Lucka, whom you surely know from photos, because the article with her photos is still among the most read.

Do hlavního města Tenerife jsme vyrazily ze tří důvodů: a) Lucka tam ještě nebyla, takže bylo jasné, že jí ho musím ukázat b) Potřebovala jsem nakoupit zbytek vánočních dárků c) Byl Mikuláš, takže bylo jasné, že bude všude vánoční výzdoba. Myslím, že to nakonec dopadlo naprosto skvěle a my si užily super výlet a já tady mám pro vás pár nápadů, kam se můžete zajít podívat, aniž byste museli platit vstupné, nebo cokoliv jiného. 


We went to the capital of Tenerife for three reasons: a) Lucka has not been there before, so it was clear that I had to show it to her b) I needed to buy the rest of the Christmas presents c) It was already Saint Nicholas Day, so it was clear that Christmas lights and decorations will be everywhere. I think it turned out absolutely great and we enjoyed a great trip and I have some ideas for you about what to see without having to pay admission or anything else.


Menší zastávka v Číně. A small stop in China
Centrum města

Pokud jste v Santa Cruz ještě nikdy nebyli, tak rozhodně doporučuji projít si centrum skrz na skrz, i když zrovna není vánoční čas. Mimo to, že tam narazíte na velký a turisty vyhledávaný nápis Santa Cruz, můžete se vyfotit u téhle velké sochy masky, která je součástí divadla Guiméra. V centru je navíc spousta krásných parků, kde se můžete posadit na lavičku a třeba si tam vychutnat kornout churros s horkou čokoládou. A rozhodně si počkejte do večera, protože i když zrovna nejsou Vánoce, tak třeba Plaza de Espaňa je v noci kouzelná po celý rok! 

City center


If you've never been to Santa Cruz yet, I definitely recommend you going through the center, because it's just amazing even if it's not Christmas time. In addition to the large and tourist-looking Santa Cruz logo, you can take a picture of this big mask statue that is part of the Guimera Theater. In addition, there are plenty of beautiful parks where you can sit on a bench and enjoy a taste of churros with hot chocolate. And definitely wait until evening, because even if it's not Christmas, there are a lot of beautiful places as the Plaza de Espana which is magical at night all year round!

Ještě jsem s vámi chtěla sdílet takovou vtipnou kampaň, na kterou narazíte po celém Santa Cruz v podobě 3D emoji hovínka, které hlásá "Jak velké musím být, abys mě uklidil?" a podle mě je to skvělé, protože tady opravdu na každém kroku narazíte na psí exkrementy a vlastně vám už připadá zvláštní, když je nějaká ulice čistá. Vše okolo najdete pod hastagem #elmarronlopagastu.


I wanted to share with you such a funny campaign that you encounter all over Santa Cruz in the form of a 3D poop emoji which is saying "How big must I be to cleanse me?" and I think it's great, because here you come across dog excrement almost on every street and you find it strange when a street is clean. You can find more informations with #elmarronlopagastu.Přístav

Pro mě jsou přístavy takovým skvělým relaxačním místem. Je skvělé si tam jen tak sednout, pozorovat všechny ty lodě, přemýšlet nad tím kam asi poplují, nebo odkud dorazily, jestli na nich někdo třeba i bydlí a vymýšlet si všechny ty příběhy. 

Port


For me, the harbors are such a great relaxation spot. It's great to just sit there, observe all the ships, think about where they're going to go, or from where they arrived, if anybody's living on them and figuring out all the stories.
 Obchody?

A kdyby se vám přeci jenom chtělo do nějakého obchodu, tak v centru je samozřejmě ALE-HOP, které je plné věcí, které nepotřebujete, ale jsem si jistá, že si odtud skoro každý něco odnese. Pokud bych to měla přirovnat k nějakému obchodu v česku, tak bych řekla Tiger, nebo Nanu Nana. 

Shops?


And if you just wanted to do some shopping, there is ALE-HOP in the center of course, which is full of things you do not need, but I'm sure that almost everyone will buy something there. If I had to compare it to a shop in Czech, I would say Tiger or Nana Nana.


Must have I guessJsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic