Monday, 11 December 2017

ZÁPISKY Z OSTROVA #14 | Podvodní svět v Loro Parque

Snažím se teď psát co nejčastěji, protože je to pro mě způsob jak utéct před realitou tohoto týdne a další důvod je ten, že mám tolik materiálu, že mi dochází jak pomalu s přispíváním jsem a jak moc se o to všechno s vámi chci podělit. 
Tento článek bude o návštěvě Loro Parque, což je vlastně zoo spojená s podvodním světem a opravdu stojí za to. Pokud patříte k lidem, kteří mořské parky společně se zoo odsuzují, tak přeskočte na konec článku k poslednímu odstavci (;))

I'm trying to write more often now as this is a way to escape the reality of this week for me, and the other reason is that I have so much material that I want to share with all of you.
This article is about our visit of Loro Parque, which is actually a zoo associated with the sea world and really worth it. If you belong to people who is against the sea parks together with the zoos, skip to the end of the article to the last paragraph (;))
Park se nachází v Puerto de la Cruz a pokud do města dorazíte autobusem, tak můžete do parku úplně v pohodě dojít pěšky. To my ale nevěděli, takže jsme se prošli městem k zastávce vláčku, který patří právě k parku a doveze vás až ke vchodu. No a jako bonus budete mít krásnou vyhlídkovou jízdu centrem města. A co je na tom nejlepší? Vláček je úplně zdarma!

The park is located in Puerto de la Cruz and if you arrive in the city by bus, you can just walk to the park. But we did not know it, so we went through the town to the train stop, which belongs to the park and takes you to the entrance. Well, as a bonus, you will have a beautiful sightseeing ride through the city center. And what's the best? The train is completely free!Pokud se na výlet vydáte v sezóně, tak doporučuji si vstupenky koupit předem přes internet, jelikož jsem od kamarádů slyšela, že bývají šílené řady, a to nejen u vstupu. Pokud ale vyrazíte pěkně na podzim stejně jako my, tak si budete moci užívat jak prázdno tam je a vybrat si místo, kam se posadíte třeba na vystoupení delfínů. 

If you go on a trip during the season, I recommend buying tickets in advance via the internet, as I have heard from my friends that they are crazy queues, not just at the entrance. But if you go there in the autumn just like we did, you will be able to enjoy the void there and choose a place where you want to sit down for example on dolphins show.


V parku najdete spoustu zvířat, můžete vidět vystoupení právě delfínů, lachtanů, kosatek a papoušků. Mně osobně se nejvíc líbil pavilón tučňáků, který byl prostě kouzelný a pak ten všude propagovaný povodní tunel se žraloky. 


You will find plenty of animals in the park, you can see the show of dolphins, sea lions, whales and parrots. I personally liked the penguin pavilion, which was simply magical and then the propagated shark tunnel.


Stylish desigual bird
Na konci celé prohlídky najdete takovou menší výstavu porcelánových papoušků, kteří byli vytvořeni v průběhu let. 


At the end of the tour you will find a small exhibition of porcelain parrots that have been created over the years.

Jsem jediná komu to připomíná Coca Colu? Am I the only one who thinks it looks like from Coke commercial? 
Slibovala jsem poslední odstavec všem, kteří jsou proti mořským světům a zoo, takže tady to je. Chtěla jsem sdílet můj osobní názor na tato místa. Musím říct, že mě samotnou dost nepěkně překvapilo to, jak malý bazén měly kosatky, protože mě to téma v minulosti dost zajímalo, pokud by jste chtěli vědět také něco víc, tak je toho na internetu určitě spousta, já bych vám každopádně chtěla doporučit film Blackfish, protože je to pravdivý příběh jedné kosatky, který podle mě musí pohnout s každým člověkem. Zpět ale k tomu, proč jsem do parku šla, i přes to že si nemyslím, že je to pro zvířata úplně nejlepší. Dost jsem o tom přemýšlela a když se člověk zamyslí nad tím, jak je to momentálně teď ve světě, tak si ani nejsem jistá, jestli je to pro ně v přírodě vůbec ještě tak skvělé, jak si všichni představujeme. Vím, že v parcích také trpí co se prostoru týče, ale minimálně tam mají stravu a péči, která občas ve volné přírodě se vším tím lidstvím dost pokulhává. Budu ráda, když se k tématu také vyjádříte, i kdyby to měl být nějaký negativní komentář, jsem otevřená všem názorům. 


I promised the last paragraph to everyone who is against the sea world and the zoo in general, so here it is. I wanted to share my personal opinion on these places. I have to say that I was really surprised by how small the pool for whales was because I was really interested in the topic in the past so if you want to know something more, I am sure there is a lot of informations on the internet, I would definitely like to recommend you the film Blackfish, because it's based on the true story of one whale which I think has to move with every man. But back to why I went to the park, despite the fact that I do not think it's the best for the animals. I've been thinking about it a lot, and when you think about how it is now in the world, I'm not even sure if it's as great for them in nature as we all imagine. I know that in the parks they also suffer from small  space, but at least they have food and care there that sometimes lags in the wild with all that humanity. I will be glad if you also share your opinion down in the comments, even if it will be a negative comment, I am open to all opinions.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

1 comments:

  1. Super článek. Ty fotky jsou boží (i tvé postinožky) ❤️

    Jinak nejsem ani pro, ale ani proti takovým místům. Sama do zoo chodím ráda, ale je fakt, že často mi připadá, že se tam ta zvířata musí trápit. Chodit dokola v malé kleci.. to musí být na hlavu. Takhle si ale aspoň řeknu, že čím více nás tam chodí, tím více peněz na zlepšování podmínek pro zvířata mít budou.. snad.

    ReplyDelete

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic