Thursday, 23 November 2017

ZÁPISKY Z OSTROVA #12 | Na výlet do lesa jak z Jurského parku

Pokračování našeho mini roadtripu je tady. První část jsme strávili na krásné pláži Playa de Benijo (článek tady) a v té druhé části jsme se ztráceli v krásném a tajemném lese, který je prý velmi podobný tomu, který se tady nacházel v době dinosaurů. 

The continuation of our mini roadtrip is here. The first part was spent on the beautiful Playa de Benijo beach (the article here) and in the other part we were lost in a beautiful and mysterious forest, which is very similar to the one that used to be here in the dinosaur era.

Autem jsme se vyvezli až na Cruz del Carmen a řeknu vám, že už jen ta samotná cesta tam byla super podívaná. Tam se můžete z vyhlídky podívat na všechnu tu krásu pod horou, ale momentálně se toto místo nějak opravuje, takže pozor na kontrolu. My tam samozřejmě vlezli i přes zákaz #stayrebel. Odtud jsme se vydali prozkoumávat les, který byl prostě jedna velká nádhera, ve které se můžete ztratit a přestat myslet na problémy, které na vás čekají ve městě. Z vyhlídky je možné se vydat na spoustu tras, které vedou na různá místa a mají jedno společného - v cíli na vás vždycky čeká něco, co vám vyrazí dech. Takže ať už se rozhodnete jít po kterékoliv ze stezek, přeji vám šťastnou cestu.


We went to Cruz del Carmen by car and I will tell you that the way itself was just a great spectacle. There you can look out of the view of all the beauty under the mountain, but at the moment this place is somehow in repair, so watch out for control. We, of course, went there through the ban #stayrebel. From here, we went exploring the forest, which was just one great splendor in which you can lose and stop thinking about the problems awaiting you in the city. From the view, it is possible to go for a lot of routes that lead to different places and have one thing in common - there is always something amazing waiting for you at the end. So wherever you decide to go on any of the paths, I wish you a happy trip.Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic