Wednesday, 28 June 2017

S Klárou v mém studentském městě

Když mi Klárka napsala, jestli si s ní nezahraju na turistu v mém studentském městě, kterým je Olomouc, tak bylo jasné, že pokud nebudu v práci, tak odpověď bude kladná. 


When Klárka wrote me if I would go with her as a tourist to my student city, Olomouc, it was clear that if I will not be at work, the answer will be positive.






Ten den jsem měla ranní, což znamenalo konec v práci ve dvanáct a pak šup na nádraží. Klasicky měl vlak 5 minut zpoždění, já byla s mou po-pracovní náladou totálně na facku, ale Klára mi ji naštěstí spravila už po cestě. Původní plán byl, že skočíme na hranolky do Faency fries, to ale padlo, jelikož měli z technických důvodů zavřeno, a to byl jen začátek všech zádrhelů, které nás za těch pět hodin v Olomouci potkaly.


That day I had my morning shift, which meant the end at work at twelve and then catch the train at the station. Classically, the train had been delayed for 5 minutes, I was in my post-work mood, but Klára luckily made it better on the way to Olomouc. The original plan were fries from Faency fries, but they were closed for technical reasons, and that was just the beginning of all the hindrances that met us in five hours in Olomouc.



Po zrušeném plánu s hranolkami jsem vyrazily do Upointu, kde jsem si koupila naši upoláckou tašku a pak jsme se rozhodly, že skočíme do Cafe+ na panini. 


After the canceled plan with fries, I went to Upoint where I bought our school bag and then we decided to jump to Cafe+ to panini.



Pak jsme vyrazily do parku, kde jsme si chtěli sednou a kochat se stínem, který byl v tom počasí nutností. Co se ale nestalo... hradby byly zavřené kvůli opravám, takže se park nekonal. Klára mi alespoň nafotila outfit, který se tady už brzy objeví.


Then we went to the park where we wanted to sit and enjoy the shadow that was necessary in the weather. What did not happen ... the walls were closed for repairs, so the park was cancelled too. Klára was so nice and shot me  some photos that's coming up here soon.



No a jelikož zrovna ten týden byla v Olomouci i Andy, kterou určitě znáte z mým minulých článků ohledně spolubydlení, tak jsme se domluvily, že se sejdeme v Café La Fée, o kterém jste si tady mohli přečíst v minulém článku.


Well, because that week was Andy in Olomouc too (you surely know her from my past articles about roommates), so we decided to meet at Café La Fée, which you could find out in the last article.





No a aby těch zádrhelů nebylo málo, tak Klárce přišla smska, že má náš vlak zpoždění 40 minut. Když jsme dorazily na nádraží, tak ze 40 minut bylo 60, ale tam to naštěstí ustalo a my se tak dostaly domů ještě za světla.


Well, so there is not enough of the bad things, so Klárka got a message that our train was delayed for 40 minutes. When we arrived at the station, there were already 60 minutes, but fortunately it stopped and we got home before the sunset.


Také tak zbožňujete antikvariáty?







Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic