Tuesday, 20 June 2017

NÁVŠTĚVA U ŠPANĚLSKÉHO VELVYSLANCE

Když jsem byla před měsícem oslovena s tím, že bych se mohla jako ex-studentka španělské bilingvy zúčastnit oslavy konce školního roku u španělského velvyslance v Praze, tak jsem chvilinku váhala a hlavou se mi honily otázky typu: "V čem tam sakra půjdu?" "Jde ještě někdo, koho znám?" "Co se tam bude dít?" "Dostanu v práci volno?".


When I was approached a month ago that I could attend the celebration of the end of the school year at Spanish Ambassador in Prague as an ex-student of the Spanish bilingual, I hesitated for a moment, and my mind was like, "What the hell am I going to wear?" "Will be there anyone else I know?" "What's going to happen there?" "Will I get off at work?"

Protože moje kamarádka Klára se už této akce účastnila minulé ročníky, její rada zněla "Terez, mají tam jídlo a víno zdarma, takže..." Pak už stačilo si jen zařídit volno v práci a koupit si lístky na vlak na 16. června. 


Because my friend Klára has already been involved in this event last year, her advice was "Terez, they have food and wine for free, so ..." Then I just had to get off at work and buy train tickets on June 16th.Do Prahy jsem dorazila někdy po osmé, abych si stihla dát věci ke kamarádce a převléct se. V půl dvanácté už byl sraz na Hradčanské a vyrazili jsme směr vila pana velvyslance. Po cestě jsme stihli nastoupit na špatnou tramvaj a nakonec na místo dorazili taxíkem.


I have arrived in Prague around eighth a.m. so I can put things to my friend's flat and change my clothes. At half past eleven there was a meeting at Hradčanská and we headed for Mr. Ambassador. On the way, we got on the wrong tram and eventually got to the place by taxi.

Jako ex-studenti jsme se s panem velvyslancem Pedro Calvo-Sotelo Ibáňez-Martín a ataše pro vzdělání Pilar Barrero García sešli o něco dřív a řešil se koncept "Asociace studentů", která je ještě v plenkách a měla by pomáhat s komunikací mezi studenty bilingy a později snad i plnit další zajímavé funkce.


As ex-students, we met with Ambassador Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín and Education Advisor Pilar Barrero García a little earlier and discussed the concept of the "Student Association" still in the infancy that should help with communication between bilingual students and later perhaps to do other interesting features.
Pak už jsme se přesunuli na zahradu, kde probíhala samotná oslava konce školního roku, předávali se ocenění studentům, kteří vyhráli různé soutěže a samozřejmě se jedlo, pilo a konverzovalo. Já byla velmi překvapená pěknou výzdobou party stanů, obsluhou, která byla jak z nějakého filmu a také počtem lidí, kterých byla plná celá zahrada. Byla jsem moc ráda, že se vidím se studenty a španělskými profesory z našeho gymplu, ale také bylo fajn, že se člověk seznámil s velkou spoustou nových a zajímavých lidí. Měla jsem tak možnost poznat tři skvělé lidi, kteří jsou také ex-studenty bilingvy (Terku, Martina a Péťu), nového profesora na fyziku a chemii, který teď učí na Hladnově a potkat se i se spisovatelem a kamarádem našeho profesora Davidem Llorentem, jehož knihu Te quiero porque me das de comer mám doma a která navíc letos vyšla i v češtině, takže pokud by vás zajímala současná španělská literatura, rozhodně doporučuji. 


Then we moved to the garden, where we celebrated the end of the school year, passing awards to students who won different competitions and, of course, eating, drinking and chatting. I was very surprised by the nice decoration of party tents, a service that was as great as in a movie and a number of people who were in the garden. I was very glad to see the students and Spanish professors from our high-school, but it was also nice to meet a lot of new and interesting people. I had the opportunity to meet three great people who are also ex-bilingual students (Terka, Martin and Péťa), a new professor of physics and chemistry, who is now teaching at Hladnov and also meeting a writer and friend of our professor David Llorente, whose book Te quiero porque me das de comer I have at home and which also went out this year in Czech, so if you are interested in contemporary Spanish literature, I definitely recommend it.Jídlo bylo naprosto skvělé! Vyzkoušeli jsme snad od všeho něco a některé kousky stály opravdu za to. Jsem moc ráda, že jsem dostala tuto příležitost se zúčastnit a poznat spoustu nových, skvělých a inspirativních lidí.


The food was delicious! We've tried something from all of it and some bits have really been worth it. I'm so glad to have this opportunity to attend and meet a bunch of new, great and inspiring people.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic