Monday, 23 January 2017

City Cross Sprint

Jedeme potemnělou Ostravou a když dojíždíme k Dolní oblasti Vítkovic, všechno najednou září. Všude je sníh, i když jen přivezený, protože tady ve městě už vločky dlouho nepadaly. Většina lidí je natěšená na závodníky. Ono se není čemu divit, když biatlon jede v televizi pomalu každý den a najednou můžeme vidět část i naživo.


We're going through darkened Ostrava and when we reach the Lower Vítkovice, everything is shining. Snow is everywhere, albeit brought here, because no falling flakes could find in Ostrava since last week. Most people are excited to racers. It is no wonder, when biathlon goes on TV almost every day and now we can see part alive.

CO JE TO CITY CROSS SPRINT?
Závod na běžkách otevřený pro veřejnost a zároveň exhibice za účasti českých i světových lyžařských hvězd. Celá akce se odehrávala v Dolní Oblasti Vítkovic, což je ostravská technická památka, na kterou jsem tady všichni moc pyšní (více informací zde).

WHAT IS A CITY CROSS SPRINT?

Cross-country skiing race open to the public and at the same time exhibition with the participation of Czech and international ski stars. The whole event took place in the Lower Vítkovice, which is a Ostrava's technical monument, which we are all very proud of (more information here).Celý závod byl zpestřen bohatým doprovodným programem - Autogramiáda FC Baník Ostrava či Tomáše Vernera (krasobruslař), show pilota Martina Šonky v letecké akrobacii nebo exhibice na slacklinách v provedení Gibbon Slacklines.

The whole race was spiced up with a rich accompanying program - Autograph of FC Baník Ostrava or Tomáš Verner (figure skater), show by pilot Martin Šonka - acrobatic flying or slackline exhibition by Gibbon Slacklines.Tady se můžete podívat na plánek areálu, který jsem zde dala hlavně kvůli závodní trati. Můžete vidět, že jsou tam dva můstky, u kterých jsem naprosto nechápala, jak to závodníci vyšlapou na běžkách, protože u mě by hrozilo, že to nedám ani v pohorkách (:D).

Here you can see the plan of the area, which I gave mainly due to the track. You can see that there are two bridges, with which I did not understand how racers snowshoe it, because for me would be a risk even in hiking boots (:D).My jsme doprovodný program nějak vynechali a přišli až na semifinálový a finálový závod, který byl teda docela napínavý, jelikož hlavní adept na výhru bohužel těsně před koncem upadl na můstku, strhl s sebou i dalšího závodníka a pomohl tak dvěma méně rychlým kolegům. 

We've somehow missed accompanying program and came up to the semifinal and final race, which was therefore quite exciting, as the main candidate for the win fell on the bridge just before the end, pulled down with him another racer and helped two lesser quick colleagues.

Všude okolo trati byly různé stánky a my se rozhodli pro jeden se svařákem. Ten naneštěstí došel, takže jsme zvolili jinou variantu - horkou griotku, která nás teda zase tolik nenadchla, ale zahřála a to bylo nejdůležitější. 

Everywhere around the track were various stalls and we opted for one with mulled wine. It unfortunately ran out, so we chose another option - hot cherry brandy, which we therefore, were not much impressed, but it was warm and that was the most important.
Ke konci už jsem se cítila jako rampouch, ale za ten zážitek to stálo. Letošní pátý ročník byl pro mě premiérovým, ale určitě ne posledním, takže pokud vás tato akce zaujala, můžete příští rok vyrazit také. A víte co je nejlepší? Vstup je zdarma.

Towards the end I felt like an icicle, but the experience was worth it. This year's fifth class was a premiere for me, but certainly not the last, so if you are interested in this event, you can also go next year. And you know what is best thing about it? Free entry.


Celou atmosféru doplňovali bubny, které se vždy ozývaly při představování závodníků a během celého závodu. Pokud by vás to zajímalo nějak blíže, byla to skupina Wild sticks (zde najdete více informací).

The whole atmosphere complemented with drums that always echoed by presenting racers and throughout the race. If you would like to know something more, it was a group Wild sticks (and you can find more information here).

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic