Colours of OSTRAVA | Day 3 (Všude mokro)

Náš třetí propršený den na Colours byl sice trošku slabší, ale na druhou stranu jsem díky němu objevila kapelu Kodaline, která se stala jednou z mých oblíbených.

Our third rainy day at Colours was indeed a bit weaker, but on the other hand, thanks to him, I discovered a band Kodaline, which became one of my favorites.

Na festival jsme přišly už za deště a hned jsme se utíkaly schovat do Světa techniky, kde jsem měly už obhlídnutý terén a zakotvily jsme na sedacích pytlík před Neváhej a toč! Pak jsme se tak různě přesouvaly mezi suchými stanovišti (Gong), koupily si trdlo a dokonce s náma přišli udělat rozhovor nějací lidé, z nějaké organizace (neptejte se mě jaké).

At the festival, we have already aome to the rain and we immediately ran to hide in the World of Technology, where I had already checked terrain and we anchored to the seat pouch in front Nevahej a toč! Then we shifted so different between dry habitats (Gong), bought a trdlo and then came two people for an interview from some organization (do not ask me which one).Nakonec jsme se vydaly na náš první koncert - Voodooyoudo, a protože zrovna trošku přestalo pršet, tak jsme si to i užily.

Finally, we went to our first concert - Voodooyoudo, and because it had just stopped raining a little bit, so we also enjoyed.
No a konečně se dostáváme k hvězdě večera, kterou byli již zmínění Kodaline a i když šíleně pršelo, byla jsem celá obalená šálou a vlasy jsem měla přilepené k obličeji, tak to byl jeden z nejlepších koncertů vůbec! Rozhodně si je poslechněte, pokud jste o nich teda ještě neslyšeli.

And finally we come to the star of the evening, which were already mentioned Kodaline and even though it was raining so crazy, I was wrapped in a scarf and my hair was glued to my face, it was one of the best concerts ever! Definitely listen to them, unless you have not yet heard them thus.


0 comments: