Friday, 22 December 2017

ZÁPISKY Z CEST | Vánoční Bristol

Sedím si tady v obýváku, v kamnech nám praská dřevo, v televizi mi hrají Sněženky a machři (dneska už Pravý rytíř, to je tak, když píšu články na víckrát) a sepisuji pro vás anglický článek. Ještě předtím, než jsem dorazila domů, tak jsem navštívila moji milou Leu v anglickém Bristolu, kde moje chytrá kamarádka studuje na UWE. Náš jeden společný den v jejím studentském městě jsme využily na 100%. Začalo to v fastfood kavárně Friska, kde Lea pracuje a jelikož ten den pomáhala kolegyni, za kterou pracovala první tři hodiny, tak já si tam na ní pěkně počkala u čaje a dostala pak zdarma skvělou snídani a to nejkrásnější kafe, protože Lea už je prosím profík v latte art. 


I sit in our living room, the wood burns in our stoves, I am watching Sněženky a machři on television (today, the Right Knight, that's how I write articles on multiple times) and I am preparing for you an English article. Before I arrived home, I visited my dear Lea in Bristol, England, where my smart friend is studying at UWE. We used our one day in her student city at 100%. It started in fastfood cafe Friska, where Lea works and because that day helped a colleague she worked for the first three hours, I had a good time waiting for her with a mint tea and then got a great breakfast and the best coffee for free because Lea is now professional in latte art.

Neměly jsme úplně jasný plán. Prostě jsme se tak procházely centrem a mířily si to pěkně na vánoční trhy, protože můj vánoční absťák z Tenerife potřeboval ukojit (až když jsem tu větu napsala, tak mi došlo, jak blbě to zní). Lea mi ukázala bristolskou radnici a katedrálu, zasvětila mě do krásného Saint Nicolas Marketu (omluvte prosím mé překlady, protože můj mozek je pořád tak nějak naladěn na cizí vlnu a vycházejí ze mě slova jako "zábočka" a tak podobně). We did not have a clear plan. We just walked through the center and headed for the Christmas markets, because I missed christmassy mood so much on Tenerife and I needed to satisfy my enthusiasm (when I wrote that sentence, I realized how stupid it sounds). Lea showed me the Bristol City Hall and the Cathedral, dedicated me to the beautiful Saint Nicolas Market.

Dámy a pánové, jsou tady, VÁNOČNÍ TRHY! Bylo to kouzelné, odnesla jsem si od tama tři nové vánoční písničky, ozkoušela svařený cider a mám rozkošnou fotku díky mé úžasné kamarádce. Ale to hlavní?! Naladilo mě to na tu očekávanou vánoční atmosféru. Ladies and gentlemen, here they are, CHRISTMAS MARKETS! It was magical, I heard there three new christmas songs, tried a mulled cider and got a lovely photo from my amazing friend. But the most important thing?! I finally felt the Christmas atmosphere.


Po trzích jsme musely zamířit do přístavu, kde jsme měly v plánu si vyfotit pár našich tradičních fotek. Jinak kdo to nevíte, tak Bristolem protéká řeka Avon. 


After the markets, we had to go to the harbor, where we planned to take a few of our traditional photos. Otherwise, you do not know, so the river is called Avon.

V Bristolu jsme pak ještě obdivovaly street art od Banksy, což je umělec, který původně pochází z Bristolu, ale jeho práce je slavná po celém světě. A jelikož je Bristol jeho rodným městem, tak spoustu "obrazů" najdete i tam. 


In Bristol, we also admired street art by Banksy, an artist who originally came from Bristol, but his work is famous all over the world. And since Bristol is his hometown, you can find so many "paintings" there.Náš den v Bristolu jsme zakončily na slavných Vánočních schodech, které byly naprosto kouzelné, bych tam klidně mohla žít na ulici. 


We ended our day in Bristol on the famous Christmas steps, which were absolutely magical, I could live there on the street.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic