#3 Learn to love my body. NAUČIT SE MÍT RÁDA SVÉ TĚLO.