WISHLIST #3


Přeji krásný čtvrtek! Pro mě je krásný hned ze dvou důvodů: 1. Máme už čtvrtek, což znamená, že zítra je pátek a začne víkend! 2. Dneska jedeme s kamarádkou Klárou na výlet do Olomouce. Ano výletuju do svého studentského města. A protože vždycky v létě píšu už pravidelně takový menší wishlist, rozhodla jsem se to splnit i letos a vytvořila takový menší seznam. 

I wish you a beautiful Thursday! For me it is beautiful for two reasons: 1. We have a Thursday, which means that tomorrow is Friday and the weekend begins! 2. Today me and my friend Cler go on a trip to Olomouc. Yes, I am going to my student city. And because I always write such a smaller wishlist every summer, I decided to do it also this year and create a small list.


Kupodivu na něm nenajdete žádné oblečení, krom kecek. To už jsem prostě já. I když poslední dobou hodně nakupuju trika přes vinted, nějak jsem si to oblíbila a proč nedat vyřazeným kouskům nový smysl. Surprisingly, you will find no clothes besides the sneakers. It's just me. Although lately I have been buying some T-shirts over vinted, as I liked it and why not give a new meaning to the discarded pieces.

/Nespresso kapsle/ Někdy na podzim jsem vyhrála kávovar od Nespressa i se zásobou kapslí. Ta se postupem času zmenšovala a s mou velkou spotřebou kávy a občasnému mamčinému kávování se jednoduše úplně vytratila. Takže by to trošku chtělo obnovit zásoby.

/Grace&Style - Grace Helbig/ Kniha, kterou obdivuju už delší dobu. Nejsem žádný velký fanoušek youtube channelu, který Grace provozuje, ale kniha mě zaujala svým vtipem a vzhledem, takže bych si ji moc ráda přečetla.

/Linky na oči/ Poslední dobou žádné nemám a maluju si jen řasy a abych pravdu řekla, je to proto, že jsem neskutečný lenoch si je skočit koupit. Každopádně než pojedu v září do Španělska, tak si určitě nějaké musím pořídit.

/Příruční zavazadlo/ Malý kufr. Jelikož se budu stěhovat na pět měsíců na Tenerife, tak budu brát jak velký, tak i malý kufr. My ale máme doma jen jeden a já ho nechci mamce ukrást, protože pět měsíců je přeci jenom dost dlouhá doba a já ji nechci bránit v cestování.

/Ten mizernej Bucky Dent - David Duchovny/ Kniha, která vyšla v návaznosti na jeho prvotině s názvem Kráva nebeská, do které jsem se zamilovala, takže je jasné, že tenhle nový kousek nesmí chybět v mé knihovně.

/Kecky/ Nepotřebuju zrovna Converse, protože jsem ničitel jakýchkoliv bot, ale kecky jsou u mě ve skříni prostě nutností a můj názor? Nikdy jich není dost!

/iPhone 6S/ Strašně dlouho jsem se rozmýšlela, jestli investovat do něčeho tak drahého, protože buďme k sobě upřímní, vezme mi to asi polovinu celé brigády, každopádně jsem se po poradách s kamarády a po zkušenostech s jinými značkami rozhodla, že do toho půjdu a doufám, že mi tentokrát vydrží déle než rok, což byla taková klasická výdrž mých mobilů.

/Sluchátka/ Když jsem mluvila o tom, že jsem ničitel bot, tak jsem ještě nezmínila jak velký ničitel jsem, co se sluchátek týče. A protože už tak rok potřebuju velké sluchátka, tak bych se k tomu třeba letos mohla konečně dokopat.

/Květiny z IKEA/ Protože se stěhujeme a já budu zařizovat nový pokoj, tak jsem si říkala, že by se mi tam tentokrát hodila i nějaká zeleň a kde jinde ji najít než v IKEA? 

/Nespresso capsules/ Sometimes in autumn I won a Nespresso coffee machine with a supply of capsules. This has diminished over time, and with my great coffee consumption and occasional coffee for my mum it simply disappeared. So I really need to buy some new flavours.

/Grace & Style - Grace Helbig/ The book I've been admiring for a long time. I'm not a big fan of the Grace's youtube channel, but the book impressed me, so I'd love to read it.

/Eyeliner/ I have not the eyeliner, so I just paint the lashes and to tell the truth, it's because I'm really lazy to buy it. Anyway, before I go to Spain in September, I certainly have to buy some.

/Hand baggage/ Small suitcase. Since I will be moving to Tenerife for five months, I will take both a large and a small luggage. But we only have one at home and I do not want to steal my mom's because five months is a long time and I do not want to stop her from traveling.

/The Lost Bucky Dent - David Duchovny/ The book that came out after his first one named Holy Cow to which I fell in love with, so it's clear that this new piece can not miss in my bookcase.

/Sneakers/ I do not need converse, because I'm a destroyer of any kind of shoes, but the sneakers are just a necessity in my wardrobe and what is my opinion? There is never enough of shoes!

/iPhone 6S/ I've been wondering for a long time whether to invest in something so expensive, because we'll be honest about it, it'll take about half of the whole brigade, anyway, after consulting with my friends and following the experience with other brands, I decided to go into it and I hope that this time it lasts more than for a year, which was such a classical endurance of my mobiles.

/Headphones/ When I talked about being a destroyer, I did not mention how big destroyer I am about headphones. And because I need a big headphones for a year now, I would be able to buy them this year.


/Flowers from IKEA/ Because we are moving and I'm going to arrange a new room, so I thought that I would use some greenery this time and where to find it elsewhere than in IKEA?

0 comments: