Freedom is here & 2 weeks in pictures too


Krásnou neděli všem! Já už od čtvrtka nějak ztrácím pojem o tom, který je den. Takže když mi dneska došlo, že je neděle, uvědomila jsem si, že je čas na další dvou týdenní souhrn. I když to tedy bude spíš týden a půl, protože se toho až do minulé soboty nedělo nic tak moc zajímavého, co by stálo za zmínku.

I wish you a nice Sunday! From Thursday I somehow lose track of what day is it. So today when I realized it is Sunday, I realized it was time for another two-week summary. Although it will therefore be more like a week and a half because nothing interesting happened utill last Saturday.


V sobotu jsme rodinně vyrazili na City Cross Sprint, o kterém jste si mohli přečíst už v jednom z předešlých článků (tady).

On Saturday we went as a family to City Cross Sprint, about which you may have read already in one of the previous articles (here).V pondělí jsem si zašla ke kadeřnici, na což jsem se těšila už asi týden a dopadlo to nadmíru dobře - odcházela jsem spokojená a nemusela jsem si na cestu domů nandat čepici. No a když to porovnáte s fotkou nahoře, tak to byla docela rapidní změna. Po cestě domů jsem se pak zastavila v knihovně a půjčila si knihu Kruh, kterou jsem hned ten den rozečetla a je skvělá! A koukejte na ty mumínkovské židličky, co tam měli! Odpoledne jsem pak měla naplánovaný sraz s Klárkou a po cestě na něj jsem dostala email se zprávou, že jsem vyhrála lístky na krasobruslení, což bylo hrozně super zjištění a tak jsem se hned stavila do Deníku si je vyzvednout.

On Monday I went to the hairdresser, to which I looked forward for about a week and it went extremely well - I left it happy and I did not have to use a hat. So when you compare it with the photo above, it was a big change. On my way home I stopped at the library and borrow a book Circle, and I immediately started to read it that day! And look at those moomin chairs what they had! Then in the afternoon I had a scheduled meeting with Klára and on the way to it, I got an email with the news that I had won tickets for figure skating, which was really cool finding, and so I just stopped by to pick them up in the Diary.

Mám na té fotce asi 3 brady, sto kilo a mini oko, ale musela jsem vyfotit, jak je to krátké.
I have in that photo about 3 chins, hundred kilos and mini eye, but I had to take a picture as it is so short.

Do čtvrtka se toho pak zase až tolik nedělo, protože jsem se snažila doučit na třetí pokus Úvodu do studia médií. Ale hned ze zkoušky jsem vyrazila na již zmíněné Mistrovství Evropy v krasobruslení společně s babi, o kterém jste mohli číst v minulém článku. A že to byl teda zážitek!

By Thursday, it did not happen a lot, because I tried to study for the third try of the exam of Introduction to media studies. But right from the exam I went to the aforementioned European Figure Skating Championships, along with Grandma, which you can read in a previous article. And it was quite a experience!Pátek byl pak dost hektický, protože jsem dopoledne šla na nehty, což už bylo docela třeba, pak se utíkala domů naobědvat a pak hned do centra, kde jsem měla opět sraz s Klárkou, zašly jsme nafotit pár fotek a vydaly se na naše tradiční víno. Před vinotékou jsme potkaly profesora španělštiny a nakonec jsem skončili všichni u jednoho stolu i s matikářem. Suprově jsme pokecali a my s K. jsme si alespoň procvičily španělštinu. A mám pro vás jedno milé překvapení - příští týden se tady objeví recenze právě na místo, kde s Klárkou každý měsíc popíjíme naše tradiční víno. 

Friday was pretty hectic because I went to update my nails, which was already quite necessary, then ran home to eat lunch and then on to the city where I met with Klára again, we went to shoot some photos and then we went to our traditional wine. Before the wine bar we met a professor of Spanish and we ended up all at one table also with a math teacher. We chatted and me and K. practiced at least Spanish. And I have for you a pleasant surprise - next week there will be a review about the place where me and Klárka have our traditional meetings each month.
Sobota? Budík na 7:30, ale mamka mě stejně přišla probudit už v 7:10, abych náhodou nezaspala. Snědla jsem opečený chleba s máslem, do termo-hrnečku zalila mátový čaj, pořádně se oblékla a vyrazili jsme směr Bílá. Mamčin přítel si tam jel zalyžovat a plán pro mě s mamkou byl, že se projdeme. Když jsme dorazili na místo a teploměr ukazoval -16, tak jsem myslela, že odpadnu. Přísahám, že mě v životě tak moc nebolely zimou prsty na nohou jako tam. Pomalu jsem nemohla chodit a po zjištění, že restaurace hotelu otevírá až v 11:00 a na hodinkách bylo teprve 9:30 jsem opravdu propadala panice. Nakonec jsme s mamkou zapadly do takové dřevěnice s krbem a daly si pořádně horký čaj. Nakonec to nebyl zase až tak hrozný výlet a dokonce jsme se tam před odjezdem i opalovaly.

Saturday? Alarm clock at 7:30, but my mom just came to wake me up as early as 7:10, so I would not accidentally oversleep. I ate fried bread with butter, flooded the mint tea in thermo-cup, properly dressed and we went the direction of Bílá. Mom's boyfriend went there to ski and a plan for me and my mum was a little walk there. When we arrived at the place and the thermometer showed -16, I thought that I will fall away. I swear that I have never have too painful cold toes as there in my whole life. Slowly, I could not walk and after finding that the restaurant opens at 11:00 and on the clock it was 9:30 before I really panicked. Finally we fit into a timber with a fireplace and had a really hot tea. In the end the trip was not so bad and we even sunbathed a little bit.


Včera jsem se navíc zapojila do soutěže o poukázku na nehty, takže pokud by jste měli dvě minutky a dali tam like, tak budu ráda.

Yesterday I participated in the competition for a voucher for new nails, so if you have two minutes to put there a like, I'll be happy.


0 comments: