Christmas is coming & 2 weeks in pictures too

Začneme pěkně od začátku a to mým alone kinem, do kterého jsem vyrazila na Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (recenze zde). Nakonec se ukázalo, že to není tak strašné vyrazit sám a i když mě film zrovna neokouzlil, tak to byla fajn zkušenost.

We'll start from the very beginning and that my alone cinema, where I went to Miss Peregrine's Home for peculiar children (review here). It turns out it's not so terrible to go alone, and even though the film did not impress me, it was a nice experience.


Hned druhý den jsem po týdnu zase přejížděla do Olomouce, kde jsem našla Andy pod poličkou osvětlenou vánočními světýlky a vzhledem k tomu, že byl ten den "superúplněk", tak jsme ho šly pozorovat z okna z kuchyňky. Nevím jak vám, ale mě nijak extra velký nepřišel.

The next day, after a week I went back to Olomouc, where I found Andy under the shelf beneath Christmas lights and because it was the day of "supermoon" so we went to watch it from the window in the kitchen. I do not know how about you, but for me was not extra-large.Aneb když místo učení koukáte na youtube videa. Jinak koukejte to pýžo. Já ho prostě zbožňuju.

When you instead of learning watch youtube videos. Look at this pyjamas otherwise. I just love it.


Další den Andy objevila kouzlo mého foťáku s vyklápěcím displayem a rovnou jsme si udělaly naši první "kolejselfie" (:D) 

The next day, Andy discovered the magic of my camera with tilting display and straight we made our first "kolejselfie" (:D)Další den mě čekala prezentace ze španělštiny, na kterou jsem teda dvakrát připravená nebyla, takže když Andy napsala, jestli se nezajdeme povzbudit punčem, tak byla volba jasná. Hned ze školy jsem pak utíkala na kolej, kde jsem naházela věci do batohu a už zas utíkala na nádraží, odkud mi jel vlak směr Ostrava, kam jsem se tentokrát těšila na prodloužený víkend, který začal už to odpoledne na kafču s Klér.

The next day I was the presentation to Spanish, which I was therefore not ready, so when Andy wrote me, if we do not encourage ourselfs with punch, the choice was clear. Right from school, I ran to the dormitory where I threw things into my backpack and then again ran to the station, where I rode the train to Ostrava, where I enjoyed this time a long weekend, which began this afternoon at coffee with Klér.Když jsem pak dorazila večer domů, tak na mě čekal památník s novým obrázkem, který je hrozně roztomilý, takže jsem vám ho musela vyfotit. Druhý den jsem tak nějak proležela doma a večer vyrazila s kamarády na Chytrý kvíz, ze kterého teda nemám fotky, ale bylo to hrozně super.

When I arrived home that evening and there was waiting for me a new memorial picture that is really cute, so I had to take a picture of it for you. The next day I somehow lain at home in the evening I headed out with friends on the Clever quiz, from which therefore have no photos, but it was really cool.


V pátek jsem tak nějak zase onemocněla, takže mě čekala cesta k doktorce a jelikož jsem měla na odpoledne naplánované tetování, kam mě doprovázela Klárka, tak jsem to nehodlala rušit a šla i tak. Hned po něm jsme si s K. skočily na kafčo do Costy a strávily tam pár hodin. 

On Friday, I somehow got sick again, so I went to the doctor and since I was scheduled for the afternoon a new tattoo, where accompanied me my friend Claire, so I did not want to cancel it. Immediately after that we jumped on a coffee to Costa and spent there a few hours.


O víkendu mě čekala oslava bratránkových desátých narozenin a pak už opět cesta do Olomouce, kde to žilo vánočními trhy, punčem, přáteli a dobrou náladou. Video z tohoto týdne ↓.

At the weekend was waiting for us a celebration of cousin's tenth birthday and then again journey to Olomouc, where it lived with the Christmas markets, punch, friends and good mood. Video of the week ↓.
Občas dělám i něco do školy.

Sometimes I also do something to school. 


Když jsem ve čtvrtek dorazila domů, tak jsme si s mamčou udělaly holčičí večer s vínem a koupila jsem si letenky na březen, kdy poletím za Leou do Cambridge. Ráno mě zase budil budík a já na půl desátou jela na praxi do Deníku.

When I arrived home on Thursday, we had a girls night with my mum with wine and I bought tickets for March, because I will go to Cambridge to visit my friend Lea. Morning alarm clock woke me up again and I went at half past nine on the practice to Deník.


A pak konečně přišel první adventní víkend a s ním mé první Vlogmas, vánoční výzdoba, kafe s mamčou, rozsvícení stromečku v centru Ostravy a Fantastická zvířata v kině s Klárou a Vojtou. Prostě perfektní sobota!

And then, finally, came the first weekend of Advent, and with it my first Vlogmas, christmas decorations, coffee with my mum, lighting up the Christmas tree in the city center and Fantastic Beasts in the cinema with Klara and Vojta. Just perfect Saturday!
0 comments: