Inferno, movies...

Docela zklamaná, ale i tak recenzi napíši. Do kina jsem tentokrát vyrazila v Olomouci spolu s mojí spolubydlící Andy. Obě jsme četly knižní předlohu, takže jsme se opravdu moc těšily. A jak to tak bývá - tisíc lidí, tisíc názorů. Mně se film až tolik nelíbil, ale Andrejka byla nadšená.

Quite disappointed, but I will write a review. This time I went to the cinema in Olomouc, with my roommate Andy. We both read the original book, so we really looked forward. And as so often - a thousand people, a thousand opinions. I do not like the movie that much, but Andrejka was thrilled.Bohužel jsem jako čtenář očekávala něco jiného. Předem říkám, že mě asi nejvíc mrzel konec. Byl totiž o dost jiný, než v knize a to mě prostě hrozně vykolejilo. Navíc tam taky zapojili jakési teroristy, kteří mi k tomu tak nějak nešli. Naopak ale musím pochválit herce, kterého vybrali na roli Zobrista, který byl teda fakt povedený, i když mé původní představy během čtení byly dosti slizké. 

Unfortunately, I as a reader was expecting something else. I was most sad because of the end. It was in fact quite different than in the book, and I'm just really derailed. Additionally there were involved some kind of terrorists and I did not like it at all. On the contrary, I must praise the actor chosen for the role of Zobrist, which was really handsome man, although because my original ideas while reading were quite slimy.Příběh knihy/filmu se mi neskutečně líbil a myslím si, že má fakt něco do sebe. Osobně jsem byla na straně padoucha, ale pokud si nepřečtete knihu, tak se na mě v tomhle budete koukat trošku jako na blázna. "Ne, nejsem pro zabití třetiny lidstva." Přesně proto mě štval film, protože to tam prostě nebylo dostatečně vysvětleno a tudíž mě to ani tolik nezaujalo a nefascinovalo. 

I liked the story of a book/movie and I think that it is really something special. Personally, I was on the side of the villain, but if you did not read the book, you wont understand me and I will look a bit like a fool. "No, I'm not for killing a third of population." Exactly why I was disappointed, because the story there simply was not sufficiently clear and therefore that is why I was not so unimpressed and fascinated.Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

In the film Inferno known symbololog (again played by Tom Hanks) desert to search for traces related to Dante himself. When Langdon wakes up with amnesia in an Italian hospital to join forces with Sienna Brooks (Felicity Jones), a doctor, in which Langdon has high hopes that it will help him regain lost memories. Together they embark on a race against time, which is carried out across Europe in an effort to prevent a deadly global conspiracy.


ZAJÍMAVOSTI
- Aby filmařům nikdy nechyběla Danteho posmrtná maska, tak jich rekvizitáři vyrobili rovnou 15.
- Zobristův "smrtelný" virus byl vytvořen podle následujícího receptu: 40% voda, 30% rostlinný olej, 30% kečup.
- Na natáčení Langdonovi vize pekla bylo použito 9000 litrů falešné krve.

POINTS OF INTEREST
- So that the filmmakers never lacked Dante's death mask, property managers made 15 of them.
- Zobrist's "lethal" virus was created according to the following recipe: 40% water, 30% vegetable oil, 30% ketchup.
- For the shooting of Langdon's vision of hell has been used 9,000 liters of fake blood.0 comments: