WISHLIST #2


Původně byl v plánu úplně jiný článek, ale protože se pochmurné počasí rozhodlo nedopřát mi ani jednu jedinou pěknou fotku, tak jsem se rozhodla pro tuhle alternativu v podobě Wishlistu. Tento typ článku už tady navíc delší dobu nebyl, tak proč ho zase trošku neoprášit.

Originally, the plan was to write completely different article, but as the foggy weather decided not to give me a single nice picture, I opted for this alternative in the form of wishlist. This type of article has not been here a long time so why do not give it another chance?


\za prvé\ Cestovní deník od Papelote. Na tuto značku jsem narazila naprostou náhodou jeden večer, když jsem se tak toulala na internetu. Naprosto mě jejich výrobky okouzlily a jelikož se toto léto chystám cestovat poměrně dost, rozhodla jsem se, že jejich cestovní deník mi bude skvělým parťákem během těchto cest.

\First\ Travel diary from Papelote. This sign I found absolutely by chance one evening when I was surfing on the Internet. I was absolutely charmed by their products and because I plan to travel a lot this summer, I decided that the travel diary will be a great sidekick during these trips.

\za druhé\ Parfém Dreams od Avonu. Poprvé jsem s ním měla co dočinění díky jeho testru v časopisu Cosmopolitan a musím říct, že jsem jim opravdu vděčná. Do této vůně jsem se zamilovala na první přičichnutí? (zní to velice zvláštně, ale ano).

\Second\ Perfume Dreams from Avon. I found it thanks to the tester in Cosmopolitan magazine and I must say that I am really grateful to them. This fragrance I fell in love at first smell? (Sounds very strange, but yes).

\za třetí\ Apple logo je tady, ale platí spíše do budoucna. Ne, že bych patřila k lidem, kteří si stále chtějí obnovovat svou Apple sbírku za vylepšené výrobky, ale můj iPod už bohužel půjde za chvilku do důchodu. Docela mu dosluhuje baterka, takže jsem do budoucna nucena se poohlédnout po nějakém novém. Docela dost mě mrzí, že Apple stáhl z prodeje iPod Classic, protože jak už název napovídá, byla to prostě klasika a nemyslím si, že by jim jeho výroba prodělávala tak moc, že bylo nutno jej přestat vyrábět. Ale s tím nic nenadělám.

\Thirdly\ Apple logo is here, but it is more for the future. Not that I belonged to people who still want to renew their Apple collection for improved products, but unfortunately my iPod go to retire. Its battery lasts almost nothing, so in the future I will have to look for a new one. I regret that Apple classic is out of sale, because as the name suggests, it was simply a classic and I do not think that they would lost by its production so much that it was necessary to stop production. But there's nothing I can do about it.

\za čtvrté\ Kufr. Jak už jsem zmiňovala u první věci, letos mě čeká docela cestovací léto, a proto bych se mi hodil nějaký pořádný kufr. Ten můj se už pomalu, ale jistě rozpadá a nevím, kolik toho ještě vydrží.

\Fourth\ Suitcase. As I mentioned in the first case, this year I expect quite traveling summer, so I would like to have a new one. The mine is now slowly but surely falling apart and do not know how much more will last.

\za páté\ Sluneční brýle. Tyhle jsou jen takové ilustrativní. Vidím to tak, že projdu pár obchodů, vyzkouším co se dá a uvidíme. Ty které mi sednou to jednoduše vyhrajou.

\Fifth\ Sunglasses. This is only illustrative picture. As I see it, I will pass a couple of stores, try what I can and we'll see. Those that will sit me are going to win this "competition".

\za šesté\ Toms boty. Jsou dva důvody proč se tyto boty dostaly na můj Wishlist. První - je skvělé, že prostřednictvím jejich koupě pomůžete i někomu jinému, kdo třeba boty ani nemá a díky Vám je může získat a může se mu díky nim podstatně zlehčit život. A druhý - tyhle boty jsem parádním doplněk, hodí se na léto a od všech na ně slyším jen samou chválu.

\Sixth\ Toms shoes. There are two reasons why these shoes came to my Wishlist. First - it's wonderful that, through their purchase you can help someone else who needs shoes, and thanks to you he/she can get them, and he/she can through them significantly improve his/her life. And the second - these shoes are cool accessory, suitable for summer and all of my friends are recommending them.

\za sedmé\ Taky tak milujete F&F Home? Ja strašně. A když jsem tam narazila na tento hrneček s buldočkem, tak jsem se zamilovala. Bohužel, poslední dobou, když tam zamířím, hrneček nikdy nemají. Tak nevím. Asi mě od něho chtějí odradit.

\Seventh\ Do you love F&F Home as much as I do? When I came across this mug with a bulldog, I fell in love. Unfortunately, lately, when I went there, they never had it. Well, I hope, I will have it as soon as possible.

\za osmé\ A jako poslední věc jsem tady vybrala English Tea Shop: Refresh Me. Postupně bych od této značky chtěla vyzkoušet většinu jejich příchutí. Zatím jsem měla tu možnost ochutnat Chocolate Super Berry Burst a Christmas Night. Vánoční příchuť jsem dostala jak jinak než k Vánocům od mé kamarádky Leonky a musím říct, že tento čaj je skvělý na takové ty odpočinkové odpoledne jako dělaný. A kdo ví, třeba mi právě ten s osvěžujícími účinky pomůže s učením na maturitu.

\Eight\ And the last thing I put here is English Tea Shop: Refresh Me. I want to try, from this brand, most of their flavor. So far I have had the opportunity to taste Chocolate Super Berry Burst and Christmas Night. Christmas flavor I received as a Christmas gift from my friend Lea and I must say that this tea is great for those relaxing afternoons. And who knows, maybe the one with refreshing effects helps me with learning for my graduation.


0 comments: