Wild violets

Další můj outfit do sbírky, tenhle se ani neobjevil na instagramu, protože se mi tam prostě barevně nehodil. Přesně tohle se vám stane, když se kamarádíte s Leou. Začnete si hodně, ale hodně všimat toho, jestli se vám fotky na instagram hodí a jestli se náhodou nějak barevně nebijou.

My other outfit for the collection, this one did not even appear on Instagram because it just did not fit in there. That's exactly what will happen when you are a friendwith Lea. You start to pay attention a lot, if your photos on instagram fit and if colors not hit there.

legíny|leggings - nemám ponětí, šaty|dress - Gate, slip-ony|slip-ons - F&F, sluneční brýle|sunglasses - F&F


Tentokrát je to takový velice jednoduchý outfit, který jsem zvolila na jedno děsně dusné odpoledne před bouřkou, když jsem se vydala na malý fotící průzkum. Tašku jsem raději vynechala, protože se k tomu absolutně nehodila a sáhla jsem po ní hlavně z praktických důvodů. Byla velká a vlezlo se do ní vše, co jsem to odpoledne potřebovala.

This time, it's such a very simple outfit, which I chose for one awful muggy afternoon before the storm, when I went to a small photo survey. I rather missed the bag, because it absolutely not fit and I took it, mainly for practical reasons. It was big and I crawled into it everything I needed for afternoon.








Za fotky zase a opět děkuji mamce, která se vždycky snaží, i když to je občas těžké a někdy se dokonce i trošku poštěkáme. Každopádně je to s ní hlavně hrozně velká sranda #mumasphotographer.

For photos again and again, I thank my mom, who is always trying, even if it is sometimes hard and sometimes even a little war. Anyway, we mostly have fun #mumasphotographer.

0 comments: