Už jsi někdy...? (Natáčíme s Klárkou)

A zase jsem jednou spolupracovala s někým, kdo moje video trošku oživí a tentokrát to byla Klárka number 2 aka Ovečka. Jsem moc ráda, že se Klára rozhodla se mnou natáčet, protože to byla fakt sranda a dokonce jsem se dozvěděla i pár nových věcí, které jsem o ní do teď nevěděla. Jak už jste z názvu asi pochopili, tak jsme natáčely "Have you ever..? nebo-li "Už jsi někdy...?". Tak se na to jdeme podívat.

And again, I once worked with someone who gets a lot of fun to my video, and this time it was Claire number 2 aka Sheep. I am very glad that Claire decided to shoot with me because it was really funny and I even learned a few new things that I did not know about her until now. As you probably understand from the name of this article, we filmed " Have you ever ..? So Let's go!.
0 comments: