Svátek Matek | Mother's Day, movies...

Konečně se dostávám k pořádnému psaní článků, které mi opravdu chybělo. Těším se až s vámi budu sdílet všechny ty věci, které mě každodenně napadají. Moje hlava je přehlcena nápady, tak snad vám budou připadat minimálně tak zajímavé jako mně samotné.

Finally, I come to a proper writing articles that I really missed. I look forward to share with you all those things that I have in my head. It is glutted of ideas, so I hope you will feel about it at least as interesting as me.


Jak už jste z názvu určitě poznali, tento článek se bude týkat recenze na film, na který jsme vyrazily s mamkou minulý týden. Lístky jsem ji dala ke dni matek, a tak jsme se 19.5. vydaly pěšky do kina, které máme asi 10 minut od baráku. Já to brala jako pěkně strávené odpoledne s mamčou s bonusemodreágování se od učení.

As you certainly know from the title, this article will be a review on the movie that we watched with my mum last week. I gave her tickets for Mother's Day, so 19 of May we went to the cinema, we have about 10 minutes from the house. I took it as a nice afternoon spent with my mom, with the bonus: relax away from learning.


Abych trochu přiblížila příběh. Jde o takový ten typ filmu Láska nebeská nebo Na sv. Valentýna. Je zde více příbehů najednou a vše se tentokrát logicky točí okolo dne matek a matek samotných. Najdou se v něm snad všechny generace a slibuju vám, že se nasmějete, ale budete mít i dojemné chvilky.

To approach this story a little bit. It was the kind of film like Love Actually and Valentine's Day. There are several stories at once, and everything revolves logically around Mother's day and mothers themselves. I guess that probably every generation can find yourself in there, and I promise you that you will laugh, but you will also have poignant moments.


Film má skvělé obsazení od Julie Roberts po Shay Mitchel, která tam hraje roli, na kterou bych ji asi nikdy netypovala. Ale pojala to velice odvážně a myslím, že jak mi tam na začátku absolutně neseděla, tak během filmu jsem změnila názor. Ve snímku najdeme téma homosexuality, rasismu, úmrtí partnera, rozvodové problémy a pěkně střelené rodiny... trošku v tom vidím mě a moji rodinu.

The film has a great cast of Julia Roberts after Shay Mitchell, who plays there a role for which I could not ever imagine. But she played it really good, and I even she absolutely did not fit there to my at the begining, during the movie I changed my mind. In the film we find the theme of homosexuality, racism, death of a spouse, divorce issues and pretty feak families ... I see there me and my family.


Na ČSFD je film hodnocen 65%, což není moc, ale ani málo a já bych mu upřímně dal těch procent o trošku více. Každopádně tyhle filmy mě prostě nikdy neomrzí a jsem zvědavá, na jaké téma vymyslí ten příští. Co třeba nějaký ten Velikonoční nebo Halloweenský? A jaký je váš typ?

On ČSFD this film is rated 65%, which is not much but not too little, and I would honestly give it little more percent. Anyway, these movies just never get tired of me and I'm curious, what will be the topic for the next one. How about something about Easter or Halloween? And what is your type?


ZAJÍMAVOSTI
- Tento film je pátou spolupráci Jennifer Aniston (Sandy) a Jasona Sudeikise (Bradley). Objevili se spolu ve filmech: Exmanželka za odměnu (2010), Šéfové na zabití (2011), Millerovi na tripu (2013) a Šéfové na zabití 2 (2014).
- Všiměte si, že nápis v albu, které dá Julia Roberts své dceři je napsán s chybou? Je tam "ITS A GIRL", tudíž chybí apostrof.

POINTS OF INTERETS
- This is the fifth film collaboration Jennifer Aniston (Sandy) and Jason Sudeikis (Bradley). They appeared together in movies: The Bounty Hunter (2010) Horrible Bosses (2011), We're the Millers (2013) and Horrible Bosses 2 (2014).
- The heading on the first page of Miranda's album of baby photos is "ITS A GIRL", in pink block letters. It is missing an apostrophe from the contraction "it's".

Více zajímavostí jsem bohužel nenašla, tak třeba u příští recenze, která bude pravděpodobně na Alenku se toho najde víc.

Unfortunately, I did not find more points of interets, so for the next review, which is likely to be about Alice, I will find more.

0 comments: