Shopaholic #18

A jak jsem psala v minulém shopaholicovi, je tady dost brzy opět pokračování.

And as I wrote in the last shopaholic, here we have another sequel.
Tento shopaholic se nese v duchu knih. #vicecasunacteni

Musím říct, že když jsem se dozvěděla o tom, že vychází kniha Grey, byla jsem z toho nadšená. Už od té doby, co jste dočetla "Padesát odstínů svobody" a s tím také poslední úryvek, který autorka napsala z pohledu Christiana, jsem skrytě doufala, že se rozhodne pro celou knihu z mužského pohledu. A světe div se, povedlo se to. Bohužel se ke čtení dostanu, asi jako u všech nepovinných knížek, až po maturitě.

This shopaholic is in the spirit of books. #vicecasunacteni

I must say that when I found out that the book Grey will be for sale soon, I was so excited about it. Ever since I've finished reading "Fifty Shades of Freed" and with it also the last passage, where the author wrote the start of a story from Christian perspective, I secretly hoped that she will write the whole book from a male perspective. Unfortunately I will read it after my graduation because there is no time for no school books.Další kniha, která mě zaujala jak svým krásným zpracováním, tak obsahem je P.S. od Ani Geislerové.

Another book that charm me a lot was beautiful P.S. by Aňa Geislerová.


A jako poslední kniha je tady Erebos. K ní se pojí takový vtipný příběh. Někdy před týdnem jsme se se spolužačkou Klárou rozhodly v rámci festivalu Película, o kterém také plánuji napsat nějaký článek, zajít do kina. Ale jelikož jsem na místo dorazila dřív, rozhodla jsem se si zkrátit čekání návštěvou levných knih, které jsou jen kousíček. No a protože patřím k lidem, kteří neodejdou z knihkupectví s prázdnýma rukama, tak jsem si vybrala tuto knihu - Erebos. Navíc to byla skvělá koupě v tom, že kniha původně stála 299,- a já ji mám za 29,-.

And the last book is Erebos. To it is govern such a funny story. Sometimes a week ago we decided with my classmate Klara to go at the festival Pelicula, which I also plan to write an article about, go to the cinema. But since I arrived there early, I decided to shorten waiting visiting cheap books that are near. Well, because I belong to people who do not leave the bookstore empty handed, I chose this book - Erebos. Moreover, it was a great purchase, because the book originally cost 299,- and I got it for 29,-.


Poslední věcí je tento modro-sloníkový KeepCup, na který jsem měla spadeno už delší dobu a konečně jsem se dostala k tomu si jej objednat. A víte co? Teď nosím kafe do školy denně. Je perfektní, dokonce i střední velikost, u které jsem se původně bála, že mi nebude stačit, je parádní a naprosto mi vyhovuje. Kafe v něm vydrží teplé opravdu dlouho, neteče a díky ochranému gumovému pruhu ani nepálí.

The last thing is this blue-elephant KeepCup, which I was planing to buy for a long time and I finally ordered it. And you know what? Now I carry coffee to school every day. It's perfect, even medium size, at which I was originally afraid that it will not be enough, is great and suits me perfectly. Coffee lasts really long warm, and does not flow through and thanks to rubber strip does not burn you.

A co jste si v poslední době koupili Vy?

And what did you buy in the last days?

0 comments: