Překvapení na Den Matek

Ahojda, jak s máte při čtvrtku? Jsme už za polovinou týdne, což znamená, že zbývá jen jeden den a většina lidí si už bude moci užívat zaslouženého víkendu. Já dneska přicházím s článkem, který se řadí mezi mé#happymoments je to takový report z našeho letošního prvního grilování, které se neslo v duchu "dne matek". Bylo to pojato jako překvapení pro mamku a pomáhal mi s tím jak Libor (mamčin přítel), tak babi s dědou.

Hi, how are you today? We are already in the middle of the week, which means there is only one day and most people will already be able to enjoy a well-deserved weekend. I come today with an article that ranks among my #happymoments it is report from our first barbecue of this year, which was marked by the "Mother's Day". It was conceived as a surprise for mom and I had some helpers as Libor (mom 's boyfriend) and Grandma & Grandpa.Ten den "D" jsme kolem 3 všichni vyrazili autem na zahradu. Maso v kufru, foťák nabitý. Počasí bylo nádherné, což mě mile překvapilo, protože původně němělo být nic moc. Naštěstí mě tam nahoře vyslyšeli a všechno šlo podle plánu. Celé odpoledne jsme si parádně užili, jedli skvělé jídlo, pili a houpali se na houpačkách (jedna z mých nejoblíbenějších aktivit u dědy na zahradě). Přiznejte se? Kdo se ještě stále, ve svých osmnácti, rád houpe na houpačkách?

The "D" day, we all went around 3 by car into the garden. Meat in a trunk, camera charged. The weather was beautiful, which made me pleasantly surprised, because originally intended to be rainy. Luckily they listened up there and everything went according to plan. During the whole afternoon was sunny, we ate great food, drank and swinging on the swings (one of my favorite activities at Grandpa's garden). Admit it? Who still, at eighteen, like swinging on the swings?


Zdá se, že jsme se v dnešním článku dostali ke konci. Jediné co se tady ještě objeví je video právě z onoho dne. Na další článek se můžete těšit zase v sobotu.

It seems that today's article came to an end. The only thing here is the video from that day. For the next article you can look forward again on Saturday.


0 comments: