Než jsem tě poznala | Me Before You, movies...

A po dlouhatánské době se nám tady opět objevuje recenze na film, který jsem měla možnost vidět v kině. Na film jsem vyrazila se Sandrou, to už je skoro jediný člověk, se kterým chodím do kina. První zádrhel nastal hned na začátku, kdy jsme si akčně koupily cider, ale už nám nedošlo, že nemáme otvíráky, takže jsem to nakonec otevřela přívěskem na klíče a totálně si dorasovala ruce (ještěže měla San náplasti).

And after a stretch time there is a review of the movie again that I had the opportunity to see at the cinema. I went to the film with Sandra, it's almost the only person with whom I go to the cinema. The first snag occurred at the beginning, when we bought cider, but we realized that we do not have openers, so I finally opened it with key fobs and a totally destroyed my fingers (good thing that San had patch).
Původně jsem si chtěla prvně přečíst knihu a pak jít klasicky na film, ale bohužel jsem to nějak nestihla. Stáhla jsem si totiž nějakou ebook, která vynechávala čárky a háčky, tudíž se to četlo fakt blbě a já to nakonec vzdala. Každopádně to ale plánuji, i když už teď vím, že u toho budu bulet jako želva.


Originally I wanted to read the book first and then go to the classic film, but unfortunately I missed it somehow. I downloaded an ebook but it skips dashes and hooks, therefore it read really bad and I finally gave up. Anyway I plan it, even though I know now that I'll be cry like a turtle.

Patrick tady měl hroznou roli, která mi prostě děsně kazí jeho Nevillovský postoj
Patrick had tremendous role there that I just awfully spoiled his Neville attitude
A teď se konečně dostaneme k tomu co je zde hlavní a to k příběhu, který mě naprosto dostal. Musím říct, že už jsem dlouho neviděla film, který by končil tak nějak reálně. Ve většině dnešních snímků vidíme samé happyendy a žádnou realitu, ale tento film to viděl přesně tak, jako my kolem sebe. A to se mi na něm moc líbilo. A na to, že konec byl velice smutný, jsme se i velkou část filmu nasmály.

And now we finally get to do what is major - a story that totally got me. I must say that I have not seen a movie that would somehow ended real. In most of today's images, we see the same happy ending and no reality, but this film saw it exactly like us around. And that was what I liked about it very much. And if there was a very sad end, we also laughed a a lot during the movie.Moc se mi líbí propracovanost postav, kdy můžeme nahlédnout až do jejich nitra. Vidíme pocity a střelenost Louisy, ale i smutek a rozpolcenost Willa. Navíc jsem se zamilovala do stylu Lou, který je prostě parádní. Obdivuji ji za to, že se nebojí nosit něco jiného než ostatní!

I love the sophistication of the characters, when we can look to the interior. We see feels and foolery of Louise, but also sadness and ambivalence of Will. Moreover, I fell in love with the style of Lou, which is just terrific. I admire her for that, that she is not afraid to wear something different than others!POSTAVY

Louisa - hlavní hrdinka, která ztratí práci v kavárně a díky tomu se dostává do rodiny Willa jako ošetřovatelka. Má energie na rozdávání a rozhodně se nebojí vyzkoušet cokoliv, aby Willa udržela při životě.
Will - hlavní hrdina, který po srážce z motocyklem ztratí hybnost v nohou a také částečně v rukou. Přežívá jak může až do doby kdy mu do života vstoupí akční Louisa.
Patrick - přítel Louisy

CHARACTERS

Louisa - the heroine who loses her job at a cafe and thus gets into the family of Will as a nurse. She has energy to spare, and certainly is not afraid to try anything to keep Will alive.
Will - the main character, who after the collision with the motorcycle lost momentum in the legs and also partly in the hands. He was surviving until the time when in his life enters active Louisa.
Patrick - a boyfriend of Louisa.ZAJÍMAVOST

Film sa natáčel v malém městečku Pembroke a na hradě Pembroke ve Walesu.
- Emilia Clarke (Louisa Clark) přesvědčila Matthewa Lewise (Patrick), aby si kvůli své roli depiloval nohy. (Zdroj)

INTEREST

- The movie was filmed in the town of Pembroke and Pembroke Castle in Wales.
- Emilia Clarke (Louisa Clark) persuaded Matthew Lewis (Patrick), to depilated legs due to his role.


0 comments: