¿Moje sny před 7 lety?

Ahoj! Dneska to bude takový video-článek, který jsem se snažila dát nějak dokupy během včerejška a doufám, že to bude alespoň trochu ke koukání. Jelikož jsem si někdy před 7 lety, když jsem nastoupila na gympl založila takovou Dream skleničku, kam jsem schovala pár svých snů/přání. Tak jsem se letos na mé 20 rozhodla tuhle sklenici otevřít a zjistit, co že jsem si to vlastně v těch 13-14 letech přála. A občas to teda byly pěkné kraviny.

Hello! Today it will be such a video-article, that I worked on yesterday and I hope it will be at least for watching. Since I've ever 7 years ago when I started to go to the high school I founded a Dream jar where I hid a few of my dreams/wishes. So this year I decided on my 20 birthday open this jar and see what that I actually wanted in those 13 to 14 years. And sometimes it was pretty stupid.

0 comments: