Lída Baarová | Devil's Mistress movies...

Přeji krásné pondělní ráno. Snad jste všichni vstali s úsměvem do nového týdne, protože "S úsměvem jde všechno líp". Já mám dneska školu až na deset, takže teď pravděpodobně ještě vyspávám, ale nebojte, za 20 minut mi bude zvonit budík. Pro zpříjemnění rána jsem si pro Vás připravila recenzi na český film Lída Baarová, který jsem měla možnost vidět v sobotu v kině.

I wish you a beautiful Monday morning. Hope you've all got up smiling into the new week, because "Smie makes everything better." My school starts at 10 am so I am probably sleeping right now, but do not worry, in 20 minutes my alarm will ring. For a more relaxing morning, I prepared for you a review on Czech movie Devil's Mistress that I have seen on Saturday in the cinema.Jdeme na to a POZOR na spoilery...


Když jsem poprvé viděla v kině trailer na tento film, bylo mi jasné, že na něj půjdu do kina. Původně jsem plánovala sama, protože lidi z mého okolí tyto filmy moc neberou, ale nakonec to dopadlo tak, že naši se společně se sousedy rozhodli jít, a protože věděli, že by mě to taky zajímalo, rovnou mi přibrali lístek. Šli jsme jako taková menší parta o sedmi lidech. Můj názor na film je i přes všechny kritiky médii a jiných lidí, kladný. Byla jsem z filmu nadšená, vím, že nejsem žádný expert, takže takové ty požitkáře by to třeba tolik nenadchlo, ale mě takto zpracovaný snímek vyhovoval. Přišlo mi to velice zajímavé, navíc momentálně ve škole probíráme Druhou světovou válku, takže se mi třeba něco z toho bude i hodit. Jedinou výtkou je asi dabing Karla Markovicse, který mi opravdu přišel trošku směšný.

When I first saw at the cinema trailer for this film, I knew that I have to watch it. Originally I planned that I will go alone, because the people around me, do not like this type of film, but in the end my parents decided to go with our neighbors, and because they knew I am interested in, they bought me a ticket too. We went as such smaller gang of seven people. My opinion on the film, despite all the criticisms by the media and other people, is positive. I was excited about the film, I know I'm no expert, so that sort of connoisseurs would not be so much impressed, but I was. I think it was very interesting, moreover, currently at school we learn about the Second World War, so I might use something from the film. The only complaint is about Karl Markovics's dabing that sounded a bit ridiculous.


Film je biografie české herečky Lídy Baarové, zpracován, podobně jako Titanic, retrospektivním stylem. Myslím, že víc k obsahu psát ani nemusím, člověk to prostě musí vidět.

The film is a biography of Czech actress Lida Baarová, processed, like Titanic, with retrospective style. I think I don't have to write more about content, simply you must watch it.


POSTAVY | CHARACTERS

Lída Baarová - česká herečka, která se zamilovala do ďábla.
Dr. Joseph Goebbels - říšský ministr propagandy.
Adolf Hitler - vůdce.
Zora Babková - sestra Lídy.
Magda Goebbels - manželka Josepha Goebbelse.
Gustav Fröhlich - nejslavnější něměcký herec té doby.
Hans Fischer - muž, který Lídě pomohl uprchnout z Německa.
Pan a paní Babkovi

Lida Baarová - Czech actress, who fell in love with the devil.
Dr. Joseph Goebbels - Reich Minister of Propaganda.
Adolf Hitler - leader.
Zora Babková - sister of Lida.
Magda Goebbels - the wife of Joseph Goebbels.
Gustav Fröhlich - Germany's most famous actor of the time.
Hans Fischer - the man who help Lída to escape from Germany.
Mr. and Mrs. Babkovi


ZAJÍMAVOSTI | POINTS OF INTEREST

K titulní písni vznikl i dobově laděný videoklip s Lucií Bílou coby prvorepublikovou hvězdou. Režíroval jej sám Filip Renč, který se tak vrátil do prostředí Hudebního divadla Karlín, kde do filmu natáčel několik zásadních scén.
- Jednu ze skladeb na soundtracku z filmu zpívá i představitelka hlavní role, Táňa Pauhofová.
- Zájem o uvedení tohoto filmu v českých kinech (180 kin) předčil i bondovku Spectre (140 kin).
- Přípravy na natočení tohoto filmu trvaly čtrnáct let.

- The title song was also historically themed video clip with Lucie Bila as the venerable star. Directed by Filip Renč himself, who has returned to the Karlin Musical Theatre, where was shot several key scenes.
- One of the songs on the soundtrack of the movie sings the lead role, Tatiana Pauhofová.
- Interest in putting this movie in Czech cinemas (180 exhibitors) surpassed Bond movie: Spectre (140 exhibitors).
- Preparations for this movie lasted fourteen years.

Jaký je Váš názor na film? 

What is your opinion on this movie?

0 comments: