Kolonie | Colonia, movies...

Tmavý sál plný lidí, plátno, které vás naprosto pohltí...
... a film, který se mi dostal pod kůži.Film jsem našla naprostou náhodou o víkendu, kdy jsem zhlédla snímek Rivalové a zkoumala filmografii herce Daniela Brühl. Náhodou jsem narazila na jméno Kolonie a když jsem zjistila, že tam hraje také Emma Watson, rozhodla jsem si pustit trailer. Film mě zaujal na první pohled a to z několika důvodů - je založen na skutečné události, hrají v něm dva z mých oblíbených herců a odehrává se ve španělsky mluvící zemi.

Movie that I found at the weekend when I watched Rivals and was exploring the filmography of actor Daniel Brühl. I accidentally hit the name Colonia and when I found out that there Emma Watson plays too, I decided to embark on a trailer. The film impressed me at first sight for several reasons - it is based on true event, ther play two of my favorite actors and takes place in a Spanish-speaking country.


Abych pravdu řekla, na film jsem se těšila už tři týdny předem a když nadešel ten den, tak jsem všem na potkání vyprávěla, že dneska jdu na tu Kolonii a hned jim popisovala o co jde a kdo se tam objevuje.

To tell the truth, I was looking forward to watch the movie three weeks before the day came, and then I told everyone on sight, that today I am going to the cinema to watch Colonia and I describe to them what's going on and who is there.

Colonia Dignidad desde 1961

Film mě naprosto dostal. Je plný emocí, napětí a do poslední minuty prostě netušíte jak to všechno dopadne. Celé kino navíc díky mým velice procítěným reakcím vědělo, že tam jsme. Ale já se prostě nedokázala udržet. Přísahám, že jsem nikdy nebyla při filmu tak vynervovaná.

The film got me completely. It is full of emotions, tension and until the last minute you simply have no idea how it all turns out. The entire cinema thanks to my very heartfelt reactions knew we were there. But I just could not stay quiet. I swear I've never been so nervous during any movie.


Herci podali naprosto skvělé výkony. Ani bych nevěřila jak dobře to zahrají. Emmě jsem věřila každý pohled a každé slovo a Daniel se prostě předvedl. V jedné roli zahrát revolucionáře, skvělého fotografa, muže mučícího pomocí elektrošoků a retardovaného člověka, to se jen tak nevidí. Vážně smekám klobouk před oběma.

Actors filed absolutely great performances. I would not believe how well it will perform. Emma, I believed her every look and every word and Daniel simply did the best. In one role he played a revolutionary, a great photographer, a man using the electroshock torture and retarded man, it just can not see. Seriously I take my hat off in front of both of them.


"Unos se convirtieron en los esclavos de Schäfer, verdaderos autómatas atentos sólo a

obedecer sus órdenes, a trabajar sin descanso ni horario, y a no disgustarlo."


Někteří se stali Schäferovými otroky, naprosto zmanipulovanými, poslušnými jen k příjmání rozkazů, práci bez odpočinku a bez jakéhokoliv vzdoru.

Some of them became slaves of Schäfer, totally manipulated, obedient only to orders, work without rest and without any resistance.


Omlouvám se za pár vět ve španělštině, ale prostě jsem to musela nechat v originále. A teď se vrhneme na zajímavosti, což bývá jedna z mých nejoblíbenějších částí recenzí. A musím říct, že tentokrát mě filmové kuriozity velice zaujaly.

Sorry for the few sentences in Spanish, but I just had to leave it in the original. And now we move on interest, which is one of my favorite parts of the review. And I must say that this time those curiosities are very interesting.


- V září 2014 navštívila Emma Watson Villu Baviera (bývalá kolonie Dignidad). Ačkoli si média zpočátku myslela, že byla na dovolené, tak se nakonec ukázalo, že dělá výzkum pro svou roli.
- Film byl poprvé uveden na filmovém festivalu v Torontu v roce 2015.
Emma Watson v rozhovoru pro časopis Total Film přiznala, že je velkou fanynkou Daniela Brühla (ale kdo by nebyl, že?).
Emma navíc pracovala na filmu zadarmo.
Emma k filmu uvedal: "Většina scénářů je o chrabrém rytíři v lesklé zbroji, ale tohle je příběh ženy, která se vydá zachránit svého manžela, a to mě k němu přitáhlo."
- Natáčení probíhalo v Německu, Lucembursku, Argentině a Chile a to až do 19. 12. 2014.

In September 2014, Emma Watson visited Villa Baviera (original colony Dignidad). The media initially thought she was on vacation, but it turned out in a research for her role.
- The film was first shown at the Toronto Film Festival in 2015.
- Emma Watson in an interview with Total Film magazine admitted that she is a huge fan of Daniel Brühl (but who would not, right?).
- In addition, Emma worked on the film for free.
- Emma said: "Most scenarios are a valorous knights in shining armor, but this is the story of a woman who goes to rescue her husband, and it drew me to him."
- The shooting took place in Germany, Luxembourg, Argentina and Chile and until 19. 12. 2014.

0 comments: