HP jako Harry Potter, nebo Hewlett-Packard?

Konečně tady je pátek a já musím říct, že se už mírně stresuju, protože si prostě neumím představit, jak se to všechno do 23.5. našprtím. Dneska přicházím s druhou částí článku na téma tiskárna, protože kdybych to nastrkala vše do jednoho, tak by vás to třeba mohlo nudit a to tady nikdo nechceme. Název jsem pojala typicky po Terkovsku, protože jako velký fanoušek Harryho Pottera si pod zkratkou HP představím na prvním místě tohoto obrýleného čaroděje, se kterým jsem vyrůstala. Ale jak už asi víte, v tomto článku se o Harrym mluvit nebude, jedná se o druhé vysvětlení zkratky a to Hewlett-Packard.

Finally, we have Friday here and I have to say that I am already little stressed, because I simply can not imagine how I will learn it all to 23.5. Today I come to the second part of this article about printer, because if I stuffed everything into one, you might get bored and that nobody wants here. The name was conceived typically after Ter because, as a big fan of Harry Potter I see in this acronym "HP" at the first place the wizard with glasses with whom I grew up. But as you probably know, in this article we will not talk about Harry, this is about a second explanation of abbreviations and it is Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard je společnost, která byla založena v Kalifornii, USA v roce 1939.

A co o sobě říká sama HP?
"Naší vizí je vytvořit technologii, která každému změní život k lepšímu - každému člověku, každé organizaci a každé komunitě na celém světě - a to kdekoli. To nás motivuje a inspiruje dělat to, co děláme. A vyrábět to, co vyrábíme. Objevovat a znovuobjevovat. Vytvářet technologie, které ohromují.Nepřestáváme jít energicky za svým, protože ani vy nepřestáváte. Také znovuobjevujete způsob, jakým pracujete. Jakým si hrajete. Jakým žijete. Díky našim technologiím znovuobjevíte svět. To je naše poslání. To je společnost HP v novém kabátě. Neustávejte a znovuobjevujte" (zdroj)

Hewlett-Packard is a company that was founded in California, USA in the year of 1939.

And how HP describes its own corporation?
"Our vision is to create a technology that everyone will change lives for the better - every person, every organization and every community throughout the world - and anywhere. It motivates us and inspires to do what we do. And to produce what we produce. Discover and rediscovering. Creating technology that impress. We continue to go vigorously for it, because even you do not stop. Also, by reinventing the way you work. The way you play. And the way how you live. Thanks to our technologies you rediscover the world. This is our mission. This is a company HP in the new coat. "Jednu z věcí, kterou jsem již zmínila v minulém článku a o které bych chtěla mluvit trošku více je tisk vzpomínek, nebo-li fotek. Jsem ten typ, co s sebou vleče foťák i do obchoďáku, abych si mohla vyfotit UGO#bloggersproblems. A jelikož v dnešní době všechny fotky zůstávají uzamčeny v počítači, je třeba jich pár vytisknout a vyvěsit si je. Co myslíte?

One of the things I mentioned in the previous article and on which I would like to talk a little bit more is printing memories: the photos. I am the type who drags along a camera to the mall so I could take a picture of UGO #bloggersproblems. And because nowadays all the photos remain locked in your computer, you need to print a few of them and hang them. What do you think?
No a poslední z věcí, kterou bych chtěla zmínit je HP aplikace All-in-One-Remote, díky které můžete tisknout a skenovat přímo z mobilu, aniž by jste se obtěžovali zapnout počítač. No kdo by tohle v dnešní době nechtěl, když už existuje i pračka, kterou jde ovládat telefonem.

Well, the last thing I wanted to mention is the HP app All-in-One Remote, which lets you print and scan directly from your mobile without bothering about to turn on the computer. Well, who would do nowadays want when you already can have a washing machine, which can be operated by telephone.Tím už pro dnešek skončím. Tak si jděte vytisknout nějaké ty fotky.

That's all for today. So go to print some photos.

0 comments: