Hledá se Dory | Finding Dory, movies...

A je tady opět víkend. A já přicházím s článkem, na který jsem se neskutečně těšila! RECENZE na HLEDÁ SE DORY! Na tuhle pohádku jsem se žhavila jako malé dítě. Možná i víc než malé dítě.

A weekend is here again. And I come up with an article on which I looked forward A LOT! Review ofFINDING DORY! I was excited as a small child. Maybe even more than a small child.Do kina jsem už tradičně vyrazila se Sandrou, která miluje Nema a Dory stejně "fanaticky" jako já. Šly jsme opět do našeho místního kina - Kino Luna a šíleně mě překvapilo, kolik lidí se tam nahrnulo, jelikož to nebývá zvykem. Vlastně jsme si říkaly, že je fajn, že to bylo jen vyjíměčně. Máme rády naše "domácké" kino (pro nás a pár dalších lidí).

I went to the cinema traditionally with Sandra, who loves Nemo and Dory same "fanaticism" as I do. We went to our local cinema - Kino Luna and we were insanely surprised how many people were there. The cinema was crowded, and it is not a habit. In fact, we have said it is fine, it was just extraordinary. We like our "homely" cinema (for us and a few others).


Příběh byl parádně promyšlený. Doryina "krátkoblbá paměť", hledání rodičů, spousta nových a skvělých postav, které jsem si hned zamilovala a hlavně neuvěřitělně mnoho vtipných hlášek! Zamilovala jsem se do "slepounké" Naděje, do Baileyeho i do chobotničáka Hanka. A nesmíme zapomínat na "Uruuuu" ptáčka jménem Becky.

The story was beautifully thought out. Dory's bad memory, finding their parents, many new and wonderful characters that I immediately fell in love, and especially many incredibly funny messages! I fell in love with Destiny, Bailey and also with octopus Hank. And do not forget the "Uruuuu" bird named Becky.


Trošku jsem se bála, že se jako u hodně druhých dílů příběh poničí. Ale chyba lávky. Bylo to prostě skvělé, až na scénu "Ahoj, jsem Marek Eben." No co to jako je?! Tím to podle mě hodně zkazili a docela by mě zajímalo, koho tam šoupli Američané. Víte to někdo?

I was a bit afraid that as with many other parts of movies the story will be worse. But alas. It was great, except for the scene, "Hi, I'm Marek Eben." Well, what is it ?! That's according to spoil me a lot and I wonder of who Americans put there. Do you know anyone?


ZAJÍMAVOSTI

Joe Ranft nemohl znovu namluvit postavu Jacquesa, protože nešťastně zahynul při autonehodě v roce 2005.
-Dory je nejoblíbenější Disneyho postavou na sociální sítí Facebook, kde ji mělo v polovině roku 2013 v oblíbených 25 milionů uživatelů.
- Byla to právě Ellen DeGeneres, která potvrdila pokračování filmu. Informaci pustila do světa 1. dubna 2013, tedy na apríla.
- Samotná Ellen DeGeneres, která se postarala o hlas Dory, o pokračování usilovala několik let.Nezapomínala to studiu připomínat i ve své vlastní show. Herečka prohlásila, že je z filmu nadšená a dle svých slov se nemohla dočkat, až bude moct pokračování filmu ohlásit.

POINTS OF INTEREST

- Joe Ranft could not re-tell the character of Jacques, because unfortunately died in a car accident in 2005.
- Dory's favorite Disney character on the social network Facebook, where it was in mid-2013 in popular 25 million users.
- It was Ellen DeGeneres, who confirmed the continuation of the film. The information released to the world April 1, 2013.
Ellen DeGeneres itself, which took care of the voice of Dory, efforts for continuation several years. She did not forget to remind the studio in her own show. The actress said she is excited about the film and according to hes words could not wait to be able to announce the continuation of the film.


Teď už jsme se tedy dostali až na konec článku a já se budu muset omluvit, ale pravděpodobně tady ještě tak týden nebudou další články, jelikož můj laptop Draco se rozhodl stávkovat. Snad se brzy zotaví a já vám se budu moct dát další pokračování našeho výletu do Anglie a tentokrát to bude Oxford. Těšíte se? A tímto se také omlouvám za absenci v komentářích, které si moc ráda čtu, ale nerada na ně odpovídám prostřednictvím telefonu, takže to napravím hned jak mi to Draco umožní.

Now we therefore reached the end of the article, and I'll have to apologize, but there will probably not be articles next week, since my laptop Draco decided to go on strike. Hopefully he will recover soon and I will be able to post a continuation of our trip to England, and this time it will be Oxford. Are you looking forward? And I also apologize for the absence of the comments that I love to read, but I do not answer them by phone, so I correct it as soon as Draco allows me.

0 comments: