Dvě nejdůležitější věci pro maturanta hned po skvělé paměti?

Dneska přicházím s takovým pracovním/školním článkem, který je určen hlavně studentům a co víc maturantům jako jsem já. Jak už se název vyptává, pro mě jsou momentalně dvě nejdůležitější věci laptop aTISKÁRNA. Osobně jsem měla možnost otestovat tiskárnu HP DeskJet Ink Advantage 4535. Jednu tiskárnu doma sice mám, ale bohužel se nepohodla s mým laptopem a prostě nechce spolupracovat. Takže když mi přišla tato nabídka, byla jsem vážně moc ráda. Jakožto již zmíněný maturant používám tiskárnu vlastně denně. Tisknu si vše od domácích úkolů, maturitních otázek až po fotky na tablo (na tablo zní tak školně, ale samozřejmě si tisknu také vzpomínky na zeď).

Today I come with such a work/school article which mainly for students and graduates like me. As the name already asking, they are currently the two most important things a laptop and printer. I had the opportunity to test the HP DeskJet Ink Advantage 4535. I already have one printer at home, but unfortunately it had a falling out with my laptop and just does not want to cooperate. So when I received the offer, I was really glad. As already mentioned as a graduate I actually use printer every day. I Print everything from homeworks, graduation issues to photos on our class tablo (it sounds so scholastic, but of course I also print memories on my wall).


Tiskárna vypadá moc pěkně, je černá a i když mě trošku zklamalo, že mi nepřišla původní bílá, tak takhle je taky super. Má dotykový display, ale co mě zaujalo nejvíc je zásobník na papír, který je pěkně schovaný a tím pádem se na papíry nepráší. I když jsem si musela zapnout video s nápovědou, abych ho vůbec našla#elektrotechnikTer.

The printer looks beautiful, is black, and even if I am a little disappointed that I did not recieve the original white, this is great too. It has a touchscreen, but what struck me most is the paper tray, which is nicely hidden so do not dust on papers. Even though I had to turn on the video to help me find him#electricalengineerTer.Jak už jsem zmiňovala na začátku, nejdůležitější složkou je pro mě momentálně tisk. Maturitní otázky vsáknou většinu mé barvy a já doufám, že mi to alespoň pomůže odmaturovat, protože jinak by mě to opravdu mrzelo. Jen si vemte, kolik bych mohla mít místo toho fotek. Možná si říkáte, že stejně vypotřebuju hlavně černou barvu, protože otázky jsou hlavně o textu, ale to ne. Ve španělštině mám snad víc obrázků jak písma. Třeba u španělské kuchyně mám u každé autonomní oblasti obrázek jejich typického jídla a to už se černobíle rozlišuje špatně. A hlavně jako milovník jídla přece musím mít obrázky jako živé #foodaddict. A to mě přivádí k barvám. Byla jsem ohromena, a to doslova. Nevím, jestli jsem to jenom já, ale vždy jsme měli do tiskárny klasicky čtyři kapsle: modrou, růžovou, žlutou a černou. Tentokrát jsem ale dostala jen dvě a to černou a trojbarevnou. Hrozně mě to překvapilo, ale v dobrém, protože mi to přijde praktičtější. Každopádně je to nejspíš o zvyku, tak to jen tak pro zajímavost.

As I mentioned at the beginning, the most important part for me is currently printing. The graduation questions soaks up most of colors, and I hope that it will at least help me to graduate. Just grab, how many photos I could have instead of it. You might think that it just use mostly black colour, because the questions are mainly about the text, but it's not. In Spanish I have perhaps more images as fonts. In Spanish kitchen I need for each autonomous region picture of their typical food, and that's need more than a black and white. And especially as a food lover I still have the pictures as vivid #foodaddict. And that brings me to the colors. I was amazed, literally. I do not know if it's just me, but we always had in the printer classically four capsules: blue, pink, yellow and black. But this time I got only two: a black and tri-color. I'm terribly surprised, but in the good, because I find it more practical. Anyway, it's probably a habit, so it just out of curiosity.


Používáte tiskárnu často? A máte barvy?0 comments: